coaching

 

Hoe kan ik mijn ideeën praktisch vormgeven?

 

De combinatie van zakelijke kennis, gevoeligheid voor het kunstzinnige perspectief en coachingsvaardigheden zorgt ervoor dat ik op verschillende perspectieven en vraagniveaus kan insteken. Juist bij die ontmoeting van deze invalshoeken, daar zit mijn kracht. Van daaruit kan ik helpen bij de volgende stap om mooie ideeën praktisch en evenwichtig vorm te geven.

 

Individuele musici

Mijn begeleiding baseer ik op het eigen ontwikkelde en geteste Evenwichtige Motivatie Model. Dat leidt tot onder andere de volgende kernpunten:

- aandacht voor samenhang tussen je innerlijke drive en je praktische keuzes,

- onderlinge afstemming van de muzische en zakelijke kanten van je activiteiten,

- géén strakke planning, wel overleg en afstemming,

- wel promotie, geen klassieke marketing,

- gerichtheid op autonomie, flexibiliteit en muzikaliteit.

Impact: vanuit je innerlijke drive je carrière praktisch vormgeven.

 

Culturele organisaties

Mijn begeleiding baseer ik op een concrete uitwerking van de Culture Scorecard. De kracht van dit model zit er in dat de complexiteit van cultureel organiseren inzichtelijk wordt en van hieruit praktische stappen gezet kunnen worden. Daarnaast is het evenwichtig omdat het aandacht besteedt aan:

- zowel de organisatie als kunstenaars, publiek en gemeenschap,

- zowel intrinsieke waarden (oa. missie, artistiek) als instrumentele (oa. financiën, processen),

- zowel subjectieve aspecten (oa. ervaring) als objectieve (oa. prijsstructuur),

- zowel narratieve elementen (oa. missie) als kwantitatieve (oa. omvang subsidies),

- zowel waarden als belangen.

Impact: de zakelijke kant van de organsatie functioneert effectief in een complex krachtenveld èn blijft ondergeschikt aan de artistieke missie.