piano composities

 

Op mijn achtste hoorde ik de stilte en ruimte in de grootse klanken van een werk van Bach. Dat wilde ik ook! Vervolgens drong het economische zich keer op keer op op mijn levenspad en bleef het orgel en later de piano een bijzaak. Tenminste, dat dacht ik ... Tot het leven zelf zich onontkoombaar manifesteerde op mijn zevenendertigste in een mystieke ervaring die alles op de kop zette. Er was geen andere keuze dan te luisteren. Bij Peter Cramer had ik piano leren spelen, het was nu tijd om het verder te professionaliseren bij Jet Röling en Ben Smits. Na een aantal jaren was het zover om het podium te kunnen betreden, het liefst met violist, in de regio op mooie locaties (small is beautiful). Om mij te plaatsen geef ik de meest recente feedback van een masterclass: consciëntieus met lange muzikale lijnen.

 

Daarnaast is er de drang ontstaan om het leven dat in de stilte kan ontstaan zelf te verklanken. Geïnspireerd door de subtiliteiten van de oude kerktoonsoorten en muziek ben ik bezig om sferen en verhalen in vervlochten en deels verstillende lijnen vorm te geven in aandachtsvolle composities. Vergeet daarbij de bekende majeur- en mineurtoonladders, maatstrepen en vaste ritmes. Niet voor niks spraken de Grieken al over zowel chronos als kairos, de mechanische meetbare tijd en de innerlijke tijdsbeleving, die van het hart; soms mag de een, soms mag de ander leidend zijn.

 

Hieronder een paar van de eerste reeks, geïnspireerd op de eigenheid van elk van de kerktoonsoorten.

2/1 eerste toon, ruimte

2/2 tweede toon, broos

2/4 vierde toon, vriendelijk

2/6 zesde toon, verstilling

2/7 zevende toon, onbevangen

 

Een stap verder ...

3/2 recit & reflectie

 

Ook blijft het fijn om in klassieke stijl te schrijven, vooral veel gepuzzel.

1/1 dansant

1/2 ontmoeting