kunst economie

 

Gelijkwaardigheid van het muzische en zakelijke perspectief?

 

Bij mijn Master Culturele Economie en Ondernemerschap ging het om de bijzondere economische kenmerken van de culturele sector en organisaties: wie zijn er allemaal bij betrokken, wat zijn hun idealen, belangen, doelen en middelen? Heel interessant, maar het blijkt ook dat de podiumkunstenaars zich niet herkennen in wat de economen in hun eigen taal vertellen, want een concert bijvoorbeeld is geen product, het is een ervaring. En de luisteraar is geen consument die geld ruilt voor die ervaring, want de musici geven niet iets wat ze dan kwijt raken, ze délen juist de muziek en sámen geven ze het betekenis.

Door de jaren heen heb ik mogen ontdekken dat juist de gelijkwaardigheid van het zakelijke en muzische perspectief voorwaarde is voor het realistisch creëren van waardevolle culturele ervaringen.

Wat het oplevert? Op deze pagina zie je resultaten van wat onderzoek, voor de praktische betekenis ervan moet je bij de volgende pagina zijn.

 

 

Evenwichtig motivatiemodel voor musici

Op basis van landelijk onderzoek ontwikkeld inzicht hoe je vanuit je artistieke passie kunt dealen met een soms weerbarstige omgeving. Talent, passie en doorzettingsvermogen alleen zijn niet genoeg. Het gaat om het snijvlak van je eigenheid en afstemming op de omgeving.

Hoe kan de eigen passie geleefd worden en behoud je sensitiviteit voor wat er om je heen gebeurt? Het blijkt dat een range aan eigen competenties de kwaliteit van die afstemming en dus je effectiviteit bepalen. Zie: evenwichtig motivatiemodel voor musici

 

Werelden/betrokkenen bij de podiumkunsten

Voor de lessen kunstmanagement heb ik een overzicht gemaakt van de diverse betrokkenen rond de podiumkunstenaars. Wie zijn ze, wat willen ze, wat kunnen ze, wat zoeken ze? Het helpt aankomende organisatoren te begrijpen hoe complex de wereld en het krachtenveld is waarin de podiumkunstenaars zich begeven. Zie: werelden van de podiumkunsten

 

Culture Scorecard

Dit door mij concreet uitgewerkte begeleidingsmodel van Chiaravolloti en Boorsma helpt culturele organisaties hun kunstzinnige drive evenwichtig te realiseren. In de bijlage de studentenversie. Zie: csc studentenversie