Foto van Edward

 

 

 

 

edward

 

De verschillende werelden van kunstenaars en economen en de tegenstellingen daartussen, het heeft me van jongs af aan verwonderd. Ook bij mij was er nauwelijks contact tussen beide werelden, waren het eerder parallelle werkelijkheden. Dit werd problematisch toen ik weigerde te kiezen omdat ik in beide waarde zag. Enerzijds levensplezier en het mysterie in en door muziek, vreugde en verdriet, levenslust en rauwe werkelijkheid, waarbij het ongrijpbare voor mij vaak het meeste betekenis heeft. Anderzijds het gebruik van het analytische denken en realiteitszin om de werkelijkheid van alledag onder ogen te zien, mogelijkheden te verkennen en praktische beslissingen over leven, wonen en werken te nemen.

 

En toch ... Beide groepen professionals, de kunstenaar en de econoom, zijn zich bewust van de waarde van kwaliteit, beide willen iets bereiken en hebben aandacht voor de inhoud van hun vak. De musicus zal de muziek waar hij mee bezig is moeten analyseren om een dieper begrip ervan te krijgen, de econoom kan gepassioneerd zijn in zijn vak en sterk betrokken op de wereld.

 

Na een zoektocht van vele jaren heb ik mogen leren en ervaren dat de integratie van beide werelden begint vanuit mijn hart, vanuit liefde en verwondering. Dat het ongrijpbare van het leven ruimte kan krijgen door praktisch handelen en nuchtere afwegingen. Als het hart het vertrekpunt is, kan ruimte voor het mysterie gecreëerd worden, dan kunnen de realiteit van alledag en de wereld van dromen en idealen elkaar raken. Dat is mijn missie.